Baner
Predávajte nehnuteľnosť s nami

Podporili sme vydanie knihy

Podkrkonošie je nádherný kraj s bohatou históriou. Dôkladne sa jej venoval aj František Jirásek a svoje poznatky zaznamenal do obsažného rukopisu o ktorom však nikto dlho nemal ani tušenia. Našťastie sa rukopis našiel a vďaka rodine pána Jiráska a partnerom, medzi ktorými je aj Victory Reality, bola kniha vydaná pod názvom "Toulky podkrkonošskou minulostí"

Kniha s krásnym príbehom. Aj tak by sa dala popísať kniha o Podkrkonošiach od profesného kantora a znalca regionálnej histórie Františka Jiráska. Zúročil v nej svoje dlhoročné bádateľské, publikačné a v istom zmysle aj pedagogické pôsobenie. Pracoval na nej časť svojho života, a napriek tomu o nej nikto nevedel. Odišiel, a nedočkal sa ani jej vydania. Rodina pána Jiráska však vzácny rukopis objavila a dopomohla mu dostať sa do tlače. Vďaka tomu ostane zachovaná aj spomienka na zanieteného milovníka Krkonošského podhoria. 

V knihe sa stretávame s dvoma tematickými okruhami. Prvý okruh predstavuje históriu Podkrkonošskej oblasti v rozsahu bývalého vrchlabského okresu. V druhej časti knihy sú kapitoly z dejín jednotlivých obcí. Texty dokresľujú čiernobiele ilustrácie významných pamätihodností aj zaujímavostí daných obcí a miest. Ich autorkou je výtvarníčka Eliška Štěpová

Pred tým ako navštívite našu webovú stránku

Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou súborov cookies a údajov podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

Súhlasím

Prispôsobiť