GDPR

Údaje o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť: Victory Investments s.r.o., IČO: 47 342 960, so sídlom Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 24637/S


Aké osobné údaje spracovávame

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Prostredníctvom našej internetovej stránky môže dôjsť k spracovávaniu osobných údajov len na základe Vášho iniciatívneho úkonu, kedy nám napíšete email, v ktorom môžu byť uvedené Vaše meno a priezvisko, emailová a adresa prípadne telefonický kontakt. Tieto osobné údaje použijeme len za účelom vybavenia Vášho dopytu a žiadosti. Vaše osobné údaje nesprístupníme žiadnej tretej strane, ktorá nemá dôvod s nimi pracovať a tiež ich nepoužijeme za žiadnym iným účelom, ako vybavením Vašej žiadosti/dopytu. V prípade, ak s nami uzatvoríte zmluvu, Vaše osobné údaje spracovávame na základe našej povinnosti plniť túto zmluvu. Právnym základom je teda plnenie zmluvy. Ak chcete cez našu realitnú kanceláriu len ponúkať Vašu nehnuteľnosť a želáte si aby bola zverejnená na našom webovom portáli, budeme od Vás požadovať súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré použijeme len na potrebnú komunikáciu s Vami, a nebudú verejne viditeľné. Môžeme ich spracovávať v našom systéme RealSoft, do ktorého majú opäť prístup len naši realitný makléri. V danom prípade spracovávame meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a telefonický kontakt a email. Právnym základom spracovania je v danom prípade súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje "nepredávame" tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa alebo realitný makléri, resp. osoby ktoré s nami spolupracujú na základe mandátnej zmluvy a sú zaviazaní dodržiavať zásady ochrany osobných údajov.


Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) len dovtedy, kým to bude nevyhnutné na vybavenie Vašej žiadosti/dopytu. Ak pôjde o jednorazovú žiadosť, ktorá bude z našej strany vybavená a bude zjavné, že naša spolupráca nebude pokračovať, máme vnútorné mechanizmy v rámci ktorých nepotrebné osobné údaje v pravidelných intervaloch premazávame. Taktiež je dôležité vedieť, že jednorazové vybavovanie emailových dopytov nie pravé spracovávanie osobných údajov. V prípade zmlúv budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu trvania zmluvy. V prípade inzercie nehnuteľnosti po dobu trvania inzercie. V prípade zmlúv, ktoré by boli účtovnými dokladmi ich môžeme uchovávať po dobru ustanovenú zákonom o účtovníctve, ktorá je 10 rokov.


Ako s Vašimi údajmi nakladáme

Vaše osobné údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. V niektorých prípadoch používame i Cloudové služby, pričom poskytovateľ tejto Cloudovej služby môže dáta skladovať i na území, ktoré je mimo EÚ, čo však nevieme ovplyvniť. Ide o štandardné služby, ktoré dnes využíva každá spoločnosť. Pri prevádzkovaní tejto webovej stránky vyžívame služby webhostingu. Pri výbere webhostingovej spoločnosti sme dbali na výber etablovanej a serióznej spoločnosti, ktorá nám poskytla dostatočné záruky za ochranu osobných údajov. Našim webhostingovým partnerom je spoločnosť WebSupprot s.r.o., ktorá už prispôsobila svoje postupy novým pravidlám ochrany osobných údajov, o čom nás informovala. Rovnako je tomu tak pri výbere Cloudovej služby. Využívame Google Cloud, ktorého presne zmluvné podmienky nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Google.


Cookies

Čo sú súbory cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:

Základné funkcie

Tieto súbory cookies tvoria základ potrebný na prevádzku našich webových stránok. V týchto súboroch sa uchováva napríklad overenie prístupu do zabezpečených častí webových stránok a ich zakázaním nedokážeme zabezpečiť plnú funkčnosť.

Funkčné súbory cookies

Tieto súbory umožňujú využívať niektoré rozšírené funkcie webových stránok. Napríklad sa v nich uchováva, či vám bolo už ponúknuté zapamätanie vyhľadávania, prípadne sa využívajú na ukľadanie obľúbených inzerátov ak nie ste prihlásení, ...

Reklama

Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter.


Správa súborov cookie v prehliadači

Niektorí ľudia si ukladanie súborov cookie neprajú. Z tohto dôvodu umožňujú najnovšie prehliadače používateľom spravovať súbory cookie podľa svojich potrieb. V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookie jednotlivých stránok, vďaka čomu získate lepšiu kontrolu nad ochranou svojich osobných údajov. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete. V ponuke prehliadačov nájdete položku Vymazať údaje prehliadania. Umožní vám vymazať súbory cookie a ďalšie údaje stránok a doplnkov vrátane údajov uložených do zariadenia prehrávačom Adobe Flash Player (súbory cookie prehrávača Flash). Ďalšou funkciou prehliadačov je režim inkognito. Režim inkognito môžete použiť pri prehliadaní vtedy, keď nechcete, aby boli vaše návštevy či preberania na webových stránkach zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory cookie vytvorené v režime inkognito sa po zavretí všetkých okien režimu inkognito vymažú.


Google analytics

Používame analytický softvér "Google Analytics", službu na účely webovej analýzy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics využíva sledovací súbor (tracking cookie) na opakovanú identifikáciu používateľa, ktorý naše webové stránky v minulosti už navštívil. Pri tomto cookie ide o malý textový súbor, ktorý bude uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu priebehu návštev našich webových stránok. Informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte. Ukladaniu súborov cookie môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade sa eventuálne nebudú dať využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Podrobnejšie informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/sk/analytics/.


Účtovníctvo

Účtovníctvo spoločnosti je spracovávané prostredníctvom externej účtovnej spoločnosti, ktorá z tohto titulu môže prichádzať do kontaktu s osobnými údajmi našich klientov. Uzatvorili sme s ňou však potrebnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá ju zaväzuje dodržiavať zásady ochrany osobných údajov a pri ich sporacúvaní postupovať len podľa našich pokynov. Faktúry vystavujeme prostredníctvom online systému, pričom jeho prevádzkovateľ nám poskytol dostatočné záruky ochrany osobných údajov.“


Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá osoba") máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom info@victoryreality.sk alebo na telefónnom čísle: 0917 793 466 alebo písomne na adrese prevádzkovateľa zapísanej v Obchodnom registri.Spoločnosť Victory Investments s.r.o.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.