Služby

Predaj a prenájom
nehnuteľností

Určenie trhovej
ceny nehnuteľností

Profesionálne fotografie
a 3D videoprehliadky

Príprava zmluvných
podkladov

Finančné a hypotekárne
poradenstvo

Exkluzívny predaj
nehnuteľností

Pri predaji či prenájme nehnuteľnosti našim klientom zabezpečujeme

 • Úvodná obhliadka nehnuteľnosti našim realitným poradcom a konzultácia postupu prenájmu alebo predaja
 • Fotodokumentácia nehnuteľnosti naším fotografom
 • Určenie trhovej ceny nehnuteľnosti na základe lokality a stavu
 • Zhromaždenie všetkých potrebných dokumentov potrebných pri predaji
 • Návrh postupu predaja nehnuteľnosti pri verejnej aj neverejnej ponuke a definovanie cieľovej skupiny potenciálnych záujemcov
 • Stanovenie rozsahu marketingovej kampane podľa typu nehnuteľnosti
 • Vyhotovenie prezentácie nehnuteľnosti
 • Organizovanie obhliadok podľa potrieb klienta
 • Poskytnutie informácií o stave predaja
 • Príprava zmluvných podkladov našim spolupracujúcim advokátom (rezervačná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva)
 • Zabezpečenie notárskej úschovy aj na rezervačnú zálohu (notárska úschova u spolupracujúceho notára zľava vo výške 50%)
 • Odporučenie nami overeného znalca na vyhotovenie znaleckého posudku pre Vašu nehnuteľnosť
 • Vytvorenie optimálnej ponuky podľa špecifikácii nehnuteľnosti
 • Nasmerovanie klienta pre správny výber nehnuteľnosti
 • Komplexné poradenstvo pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti
 • Zastupovanie kupujúceho pri jednaniach o cene nehnuteľnosti
 • Zastupovanie kupujúceho a predávajúceho pri jednaniach (s právnikom, bankou, katastrom)
 • Hypotekárne poradenstvo prostredníctvom nami overeného hypotekárneho špecialistu
 • Doručenie všetkých potrebných dokumentov na kataster nehnuteľností
 • Po dobu trvania nájomného vzťahu poskytujeme priebežnú asistenciu
 • Odovzdanie nehnuteľnosti prostredníctvom protokolu
 • Predaj, kúpa, prenájom rezidenčných, komerčných a investičných nehnuteľností
 • Vypracovanie, kontrola a uzatváranie zmlúv (sprostredkovateľských, rezervačných, kúpnych, nájomných) týkajúcich sa bytov, pozemkov, nebytových priestorov atd.

Ďalej poskytujeme nasledovné služby

 • bezplatné inzerovanie nehnuteľností na 20 najnavštevovanejších portáloch
 • našu inzerciu okrem iného nájdete aj na 73 regionálnych portáloch
 • bezplatné inzerovanie na webovej stránke spoločnosti, ako aj na našej stránke na Facebooku a Instagrame
 • písomné ohodnotenie nehnuteľnosti pre účel dedičského konania a pod.
 • preverenie budúceho nájomcu alebo kupujúceho cez centrálny systém dlžníkov a exekúcii
 • poukážka na sťahovanie v cene nehnuteľnosti až do výšky 100 eur pri kúpe nehnuteľnosti cez našu RK

Tešime sa na spoluprácu


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.